VÅRA TJÄNSTER

Bra byggservice handlar om samarbete, precision, flexibilitet och effektivitet. Inom affärsområdet byggservice utför vi entreprenad eller mer riktade bygginsatser som t.ex. betongarbeten, armeringsarbeten, precisionsgjutning, montering av färdiggjutna väggar och moduler. Vår huvudsakliga verksamhet är nybyggnation, ett exempel på detta är att vi just nu bygger lägenheter i Kronetorp Park, Malmö. Ett projekt med nya lägenheter som täcker en total bostadsyta på 28.000 kvm. Kontakta oss för ditt byggprojekt!

null

Byggföretag i Malmö

Bra byggservice handlar om samarbete, precision, flexibilitet och effektivitet. Inom affärsområdet byggservice utför vi entreprenad eller mer riktade bygginsatser som t.ex. betongarbeten, armeringsarbeten, precisionsgjutning, montering av färdiggjutna väggar och moduler. Vår huvudsakliga verksamhet är nybyggnation.
null

Totalentreprenad

Bredden i vår verksamhet gör att vi står mycket starka när det gäller alla typer av byggentreprenader. Alla projekt är intressanta, stora som små, men partnering- och samverkansprojekt tillhör dem där vi bäst utnyttjar vår organisations kompetens. Här kan vi fullt ut visa fördelarna med vårt breda kunnande och de korta beslutsvägarna.

null

Betongarbeten

Du kan anlita oss för betongarbeten, t ex när det gäller hus- och fabriksbyggnad, brobyggnad m m. Vi arbetar med alla typer av platsgjutna betongkonstruktioner. Det finns många olika typer av betongmaterial lämpade för olika behov och lösningar. Den erfarenhet vi samlat på oss ger oss möjlighet att föreslå och arbeta med just det material som lämpar sig bäst för ditt speciella behov. Ibland är byggnation med redan färdiga betongelement den mest lämpade lösningen. Vi har väl inarbetade leverantörskontakter god erfarenhet av att bygga med olika typer av element, såsom stommar, väggar, valv m m.
null

Armeringsarbeten

Betong är ett material med otroligt hög tryckhållfasthet. Även vid stora byggnadsverk som utsätts för mycket tryck, som till exempel höghus och broar så finns det betong som klarar av dessa påfrestningar. Betong utan armering används mest i exempelvis vägbeläggning och marksten, men självklart kan du även hitta gamla betongbyggnader som är konstruerade utan armering. Vi utför armeringsarbeten i större byggnationer.
null

Ventilationssystem

Vi har lång erfarenhet av ventilationsprojekt i alla typer av fastigheter. Om du anlitar oss kan du vara säker på att få ett effektivt och smidigt projekt.
© 2018. All rights reserved.