TS Byggkoncept bygger ventilationssystemet till ny sjukhusbyggnad

TS Byggkoncept AB med sin långa erfarenhet av ventilationsarbeten har, som underleverantör till Gunnar Karlsen Sverige AB, personal på plats för att bygga ventilationssystemet i byggnaden. Läs mer på https://www.byggnyheter.se/20190802/21042/ts-byggkoncept-bygger-ventilationssystemet-till-ny-sjukhusbyggnad