0

En god fortsättning, från Tadas Simokaitis, VD på TS Byggkoncept. Vi avslutar året med 500% ökning av omsättningen.

TS Byggkoncept har ökat omsättningen med mer än 500 procent under 2019. Antalet anställda är idag drygt 110 medarbetare. Företaget söker idag ytterligare platschefer till nya projekt. 

Nu är det dags att se fram emot 2020. Det säger Tadas Simokaitis, VD på TS Byggkoncept när vi möter honom en gråkall decemberdag på Kontoret i Arlöv.

NYHET

/

December 2019

TS Byggkoncept, verksamt i södra Sverige. 

Byggföretaget kom till Sverige som ett Litauiskt företag. Man åtog sig projekt lokalt i Arlöv. 

År 2018 i maj togs beslutet att förbli en Svensk aktör på marknaden. Sagt och gjort har företaget haft en fantastisk tillväxt och känner sig som en del av samhällsbyggarna i Sverige. Verksamheten har de senaste året expanderat oerhört kraftigt.

Vi har haft en del växtvärk men utmaningarna löser sig mycket tack vare våra eminenta medarbetare. Tadas äger och driver i dag 4 företag i Sverige. Flytten hit har varit en fantastiskt rolig resa. 

– Det är en bra utveckling som ingår i vår policy, vi har arbetat med vårt koncept sedan starten.

Idag är det ca 10 tjänstemän och 100 kollektivanställda på företaget. Den snabba tillväxten har ökat självförtroendet för företagets utveckling. 

– Det är dock inte volymen som är viktig utan vi har lönsamheten i fokus, säger Tadas. Det är full fart framåt som gäller. Tadas berättar vidare att det är viktigt för företaget att sticka ut. Med bra projekt och bra medarbetare samt vår fokus på marknadsföring.

– Vi är dock inte ute att växa för växandets skull. Vi ser oss fortfarande som byggföretag med tydlig lokal förankring. Men självklart åtar vi oss även stora projekt. Vi vill ha hela spektrat. Vi har kapaciteten att ta stora projekt. TS Byggkoncept arbetar med allt från byggservice, ombyggnader, renoveringar ,bygger bostäder, bostadsrätter samt offentliga lokaler.

Vidare är kvalitetspolicyn övergripande inom företaget. 

– Vi har en helhetssyn på kvalitet vilket omfattar såväl produkter som våra tjänster. Leverantörer är handplockade och vårt mål är att till våra kunder överlämna en komplett och felfri produkt i rätt tid och till rätt pris i enlighet med upprättade kontrakt.

 Hur når ni det?

 – Detta når vi genom kontinuerlig utveckling och med engagerade medarbetare. Vi har en platt organisation med korta beslutsvägar och en ansvarsmedveten personal. Att ha goda medarbetare är en förutsättning för att lyckas. 

 Hur får man medarbetarna att trivas? 

– Det gäller att kunna ha kul både på jobbet och utanför jobbet. Vi hade till exempel en stor Julfest, för personalen med där vi krönade årets medarbetare per befattning, där nästan 100 personer deltog. Sedan är det viktigt att anställa rätt personer. Men det är något vi har lärt oss med året. Jag går på magkänsla, stämmer det med en gång då är det också rätt. Det gäller att få initiativrika och goda kreativa medarbetare.  

– Det är roligt att vara med och bygga framtiden. Vi vill ha ett brett spektrum i våra åtaganden. Att bygga bra bostäder är viktigt. Tycker kunden att det är bra, då är vi nöjda.

 På den korta tid vi funnits är vi totalt med och bygger 700 lägenheter i olika projekt men även installationsarbeten i sjukhusmiljö, kommersiella fastigheter.- I bostadsbyggandet vill vi utnyttja upprepningseffekten så mycket som möjligt. Och få det flyt som krävs. 

Vi trillar precis som andra byggföretag gör men vi är snabbt där och reser oss upp tillsammans starkare än någonsin.

 Miljötänkandet är en viktig faktor för Tadas därför sker även nya affärsplaner på det området under 2020, även nya investeringar i betongfabrik ligger i pipen!

Här vill vi hänga med, säger han.

Tadas VD

 Hur jobbar ni?

– Framförallt vill vi jobba väldigt produktionsinriktat. Vi vill ha korta beslutsvägar och komma in i projekten i ett tidigt skede. Därför är en platt organisation bra. Vi vill jobba med ett brett spektrum. Projekten ska också vara ekonomiskt försvarbara. Var och en kan inte sitta på sin kammare, utan här är nära samarbete med alla parter a och o. Kostnaderna ökar med en nolla i varje led. Det gäller därför att ha ett bra partnerskap i ett tidigt skede, med beställaren.

Linjeorganisationen är kvar med platschef och verksamhetsansvarig och VD i toppen. Men det sagt är det aldrig långt till toppen.

 Hur ser konjunkturläget ut?

 – Byggbranschens högkonjunktur visar för närvarande inga tecken på att mattas av förutom en viss nedgång på bostadssidan. Vi har inkomna ordrar en bra bit in på 2021. 

Vill ni bli större?

– Ja, men nu är det även dags att vi konsoliderar oss och stabiliserar oss här i Skåne.

 Vad är nytt?

– Vi satsar också mycket på inköp. Vid olika inköp på exempelvis betongstommar, fönster och snickeri med noga utvalda leverantörer, men även konkurrensutsatta dessa via inköp i övriga Europa.

 Tadas Simokaitis har jobbat i byggbranschen i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv.

Vilken är den viktigaste rollen inom branschen? 

– Platschefen är ju den ultimata spindeln i nätet. Han har det tuffaste jobbet. Han ska ha koll på arbetsmiljön, kvalitén, tidplanen och alla övriga krav som ställs.

På TS Byggkoncept har man utökat stödfunktionerna för att avlasta platschefer. Bland annat på inköps-, personal- och kvalitets/miljö- och arbetsmiljösidan. 

Hur jobbar ni med beställaren?

– Vi har ett bra samarbete och ett stort förtroende hos våra beställare. Engångsbeställare lotsar vi igenom byggprocessen tack vare våra kunniga medarbetare. Oavsett om vi jobbar med Serneke, Ikano eller annan beställare är det full byggkompetens på båda håll och då försöker vi utnyttja vår gemensamma kompetens för projektets bästa.

Hur får man bra medarbetare?

 – Det får vi genom att ge våra medarbetare mycket stor frihet, ett förtroende och utrymme för sin egen entreprenöranda inom givna ramar, avslutar Tadas.

Dela detta inlägget

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email