TS BYGGKONCEPT AB investerar i framtiden

Byggföretaget TS Byggkoncept AB i Malmö är ett företag som utför totalentreprenad och är specialister på betongarbeten, armeringsarbeten samt ventilationsarbeten.

2017 implementerade Byggföretaget TS Byggkoncept AB det långsiktiga byggprojektet Kronetorp Park, med 7 500 nya lägenheter (28 000 m2). Första fasen av byggandet slutfördes våren 2018, med två moderna, ergonomiska och kostnadseffektiva byggnader med nyinflyttade bostadsinnehavare. Trots att byggprojektet Kronetorp Park sträcker sig ytterligare tio år framåt, är TS Byggkoncept VD, Tadas Simokaitis, övertygad om att detta inte är en anledning att sluta leta efter moderna sätt att förbättra kvalitén på de tjänster som erbjuds och att optimera villkoren för det utförda arbetet. TS Byggkoncept AB bygger moderna, innovativa, rymliga hus i nybyggnation som redan är utformade och välplanerade för unga familjer och människor som värdesätter ergonomi. Kronetorp Parks bostäder är välbyggda och säkra, inte bara för människor utan också för miljön.

Betingtillverkning

TS Byggkoncept och KP Betong

KP Betong AB är den enda fabriken som är certifierade för all tillverkning av Nordcert. Förvärvet av 49,2% av aktierna i KP Betong AB är fördelaktigt inte bara för TS Byggkoncept AB utan också för andra företag.

Enligt VD Tadas Simokaitis är detta en förändring som inte bara sparar tid och pengar för vårt eget företag utan också kundernas tid och pengar:

”Genom att tillhandahålla komplexa byggtjänster skyddar vi våra kunder mot extrakostnader. Vår företagsgrupp kan erbjuda både konkreta produkter och installation. Det är mycket bekvämt för kunden, eftersom leverantören kan tillhandahålla alla material och tjänster samt tar ansvar för hela entreprenaden”.

Vilken inverkan kommer förvärvet av aktier ha på samhället?

”Eftersom utbudet av tjänster från TS Byggkoncept AB expanderar och orderstocken ökar, förväntas cirka 20 nya arbetstillfällen skapas för kvalificerade byggnadsarbetare”.

Efter tre års lönsam produktion kommer KP Betong AB att vara huvudleverantören av betong för TS Byggkoncept AB och andra byggprojekt i framtiden. Trots att investeringen inte förväntas gå jämt upp förrän om fem år, är beslutsfattaren övertygad om att förvärvet av aktier i betongfabriken KP Betong AB kommer att bidra väsentligt till tillväxten av nya order och höja företagsomsättningen.

Även om TS Byggkoncept AB idag har ett stort utbud av tjänster och försäljning från betong till inredning, är det ingen tvekan om att TS Byggkoncept AB tack vare avtalet med KP Betong AB, blir ännu mer mångsidigt och attraktivt för befintliga och framtida kunder, inte bara i Malmö, utan också i hela Skåne. Den största unika egenskapen hos TS Byggkoncept AB är dess mångsidighet och komplexitet.

Företagsgruppen kan erbjuda både betong, betongprodukter och konstruktionstjänster. Läs mer om våra tjänster.
En entreprenör som kan tillhandahålla allt material som behövs för att tillhandahålla nödvändiga byggnadstjänster är mycket mer attraktiv för kunden eftersom han tar fullt ansvar för slutresultatet.

 

Fotograf: Edin Sandic